ਅਯਸੇ, ਪੀਟਰ, ਮਾਰੀਆ, ਰਾਜਨ, ਤਾਨੀਆ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਯੂਟਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਜੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ! ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ 18 ਕ੍ਰਮ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕ੍ਰਮ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਥੀਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ।

ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ :
• ਦੀ'ਸੁਣੋ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ;
• ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ;
• ਦੀ' ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਣਾ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ;
• ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ Le ਕੋਸ਼ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ।