ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਜੋਖਮ (PSR) une ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਦ ਤਣਾਅ ਪਹਿਲਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ, RPS ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ. ਇਹ ਵੀ ਏ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੋਝ ਕੰਪਨੀ ਲਈ.

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਿੱਖ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। PSR ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪਹੁੰਚ. ਇਹ MOOC ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਦਾਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ PSR ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ.

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਨਿਸ਼ਚਤ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ "ਸੁਧਾਰ" ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ