ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅੱਧੇ ਦਿਨ). ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਓ

ਕਿਸੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ) ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵੱਡੀ. ਕਾਹਲੀ ਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਛੁੱਟੀ ਹੈ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ.

ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ

ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮੇਲਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ.

ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਓ.

ਜੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣੋ.

ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਟੈਮਪਲੇਟ

ਇੱਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ:

ਵਿਸ਼ਾ: ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਰਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ

ਸਰ / ਮੈਡਮ,

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਮੈਂ [date] ਤਕ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ [ਡਾਕਟਰ ਦੀ] ਦੁਪਹਿਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਰੋਕੇਟ ਨੂੰ ਲੱਭੋ.

ਹੁਣ ਤਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ. ਸੋ-ਮੈਨੂੰ-ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਗੇ.

ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,

[ਦਸਤਖਤ]

 

 

READ  ਈਮੇਲ ਵਾਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ?