ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕ ਸਹਿਕਰਮੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ

ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਰੀ, ਆਦਿ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇ, ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ!

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਦੁਹਰਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਟੈਮਪਲੇਟ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰੀਖਕ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ:

ਸਰ / ਮੈਡਮ,

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਮੌਸਮ ਦੁਆਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਜੀਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾਪਣ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹਾਂ. ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਾੜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ.

ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,

[ਦਸਤਖਤ]

READ  ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਿਖਤ ਲਿਖੋ