ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ:

  • ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ
  • ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ
  • ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਰੋਤ ਹਨ

ਵੇਰਵਾ

ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ...

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  Marketingਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ