ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੰਸ਼ਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 70% ਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਰਕ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ. ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਰ.ਟੀ.ਟੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ 100% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ (ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਆਰਟੀਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਈ ਗਈ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ treatedੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਅੰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ.

ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ... ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕੀ ਉਹ ਬੋਲ਼ੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਐਸਈ) ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਜੇ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਨਿਰੀਖਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ, ਮੁਕਾਬਲਾ, ਖਪਤ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ... ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਮੁਫਤ ਐਕਸਲ: ਨਵੀਂ ਇਕਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ?