Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਈਮੇਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਲਈ ਨਰਮ ਫਾਰਮੂਲੇ

ਬੇਕਾਰ ਵਾਕ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸੰਚਵ... ਇਹ ਸਭ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮੇਲ ਜੋ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਈਮੇਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਈਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋਗੇ।

ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਆਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ

ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਨਿਮਰ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ: "ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ...", ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੈ.

ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਉਹ ਅਰਥਹੀਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫਾਰਮੂਲੇ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇਹ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਜਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ" ਜਾਂ "ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ..." ਵਰਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਬਹੁਤ ਬੇਲੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

READ  ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸਲਿੱਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਟੈਂਪਲੇਟ

ਸੰਚਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ

ਚੰਗੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਤੀਨੀ ਅਧਿਕਤਮ "ਵਿਚਸ ਸਟੇਟ ਇਨ ਮੀਡੀਓ" (ਵਿਚਲ ਵਿੱਚ ਗੁਣ) ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, "ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲੋਂ" ਜਾਂ "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ" ਵਰਗੇ ਨਿਮਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ?

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਮਰ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: "ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ..."। ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਮਰ ਸ਼ਬਦਾਂ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ" ਜਾਂ "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ"।

"ਦੋਸਤੀ" ਜਾਂ "ਚੰਗੇ ਦਿਨ" ਵਰਗੇ ਨਿਮਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ" ਜਾਂ "ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ "ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ," ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।