ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ?
ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੇ ਛੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਪਾਠ 1. ਛੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਾਠ 2: ਮੁੱਢਲੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਕਹੋ।

ਪਾਠ 3: ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਪਾਠ 4: ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੋ।

ਪਾਠ 5: ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ।

ਪਾਠ 6: ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ।

ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

    ਇਸ ਵਿਹਾਰਕ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ:

 ਨਿਮਰ ਸਮੀਕਰਨ ਵਰਤੋ.
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ।
ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਖਾਸ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲਓ, ਬਿੱਲ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।
ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰੋ।

 

ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਕੋਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

READ  UX ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ: Netflix UX ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

 

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →