Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਇਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ.
ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ.

ਇਸ ਨੂੰ "ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ.

ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਓ:

ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਬਲ ਬਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ.
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ Pôle emploi ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੋ
ਆਪਣੇ ਡੀ ਆਈ ਐੱਫ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ (ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰ) ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ.
ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਇਹ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਕੋਰਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ.
ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ

READ  ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਹੈ?

ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ:

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ.
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ.
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਚਾਲਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਓ:

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਟਵਰਕਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ.

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ