ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ: ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ

ਇਕ ਫ਼ਰਮਾਨ, 28 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਜਰਨਲ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ.
ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 2 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਖੌਟਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ' ਤੇ (ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਗਾਹਕ, ਉਪਭੋਗਤਾ, ਆਦਿ). ਜੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮੀਟਰ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਦੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਲਾਕਰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮੀਟਰ ਜੋ ਇਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਖੌਟਾ ਕੱ mustਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ: "ਆਮ ਜਨਤਕ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ" ਦੇ ਨਾਲ

ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  CSPN ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ (ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ)