ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ?ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ?

ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੌਸ ਬਣਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਬਲੌਗ, ਕੰਪਨੀ ਸਾਈਟ, ਕਿਤਾਬ, ਆਦਿ)। ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੰਬਰ, ਜਾਂ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।

ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਮੇਨ ਸੈਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ. ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ, ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਹੁਨਰਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੋਵੋਂਗੇ.

READ  ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ:

 • ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ
 • ਫੰਡ ਲੱਭੋ
 • ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ (ਆਟੋ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ)
 • ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਓ

ਕੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ?

ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੌਸ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਧਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੌਸ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ.

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:

 • ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ
 • ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ / ਠੇਕਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ
 • ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ
 • ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਓ
 • ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ.
 • ਆਦੇਸ਼ / ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾਓ
 • ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ
 • ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਹੋ
 • ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰੋ
 • ਰੈਵੇਨਿਊ ਘਟਾਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਚਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਓ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ.

ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਬੌਸ ਬਣਨਾ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ.

 • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਸੀਂ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉ.
 • ਤੁਸੀਂ ਆਖਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ.
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
READ  ਮੁਫਤ ਉੱਦਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਾਭ

ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਪਸੰਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਜਾਬ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ!