Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਵਿਹਾਰਕ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਮੰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?" ".

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ

ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਹਿਲ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

READ  ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ

ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਾਂ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਟੀਮ-ਅਧਾਰਿਤ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਕੰਮ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਟੀਮ ਵਰਕ ਅਤੇ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਚੁਣਨਾ

ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।

READ  ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੋ- ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ.

ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ" ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਦਿਨ

ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਆਪਣਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਓ, ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਓ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ।

READ  ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦਾ ਡਰ - ਇਹ ਲੜਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਕੀ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ

ਵਾਧਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕਰੇ।

ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ। ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਡੇਟਾ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 7% ਕਮੀ, ਆਦਿ।

ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ

ਏ ਲਈ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓਗੇ।

ਆਪਣੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ.

ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ

ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਬੋਨਸ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਗੁਆਓ. ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.