ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈer ਜਨਵਰੀ 2019. ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ, ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਥੋੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਧਾਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ.

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ

ਮਈ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:

  • ਉਜਰਤਾਂ
  • ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ
  • ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਆਮਦਨ
  • ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ
  • ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਮਦਦ

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਬਦਲ ਰਹੇ ਤੱਤ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਰਕਮ ਕੱਟੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

READ  ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਜਾਂ Pôle Emploi, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਟੈਕਸ ਦੁਆਰਾ) ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ।

ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਰ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੈ!

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ।

ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਗਣਨਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਮੂਲੇਟਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ 1 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾer ਤੁਹਾਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਰਕਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨੀਵਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੋਕ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋ।

READ  ਉੱਦਮਤਾ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੋ: ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ।

ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਹਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਛੋਟੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਈ

ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਟੈਕਸ ਰੋਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਡਿਫੌਲਟ ਸਕੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਦਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ:

ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮਾਲਕ ਹਨ

ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ ਹਰੇਕ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਮ ਟੈਕਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।

READ  ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਦਾਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦੇ 66% ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਿਮ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗਣਨਾ

ਮਾਸਿਕ ਸਿੱਧੀ ਡੈਬਿਟ ਰਕਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

  • ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਦਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

 

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਦਰ
€1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ 0%
€1 ਤੋਂ €404 ਤੱਕ 0,50%
€1 ਤੋਂ €457 ਤੱਕ 1,50%
€1 ਤੋਂ €551 ਤੱਕ 2%
€1 ਤੋਂ €656 ਤੱਕ 3,50%
€1 ਤੋਂ €769 ਤੱਕ 4,50%
€1 ਤੋਂ €864 ਤੱਕ 6%
€1 ਤੋਂ €988 ਤੱਕ 7,50%
€2 ਤੋਂ €578 ਤੱਕ 9%
€2 ਤੋਂ €797 ਤੱਕ 10,50%
€3 ਤੋਂ €067 ਤੱਕ 12%
€3 ਤੋਂ €452 ਤੱਕ 14%
€4 ਤੋਂ €029 ਤੱਕ 16%
€4 ਤੋਂ €830 ਤੱਕ 18%
€6 ਤੋਂ €043 ਤੱਕ 20%
€7 ਤੋਂ €780 ਤੱਕ 24%
€10 ਤੋਂ €562 ਤੱਕ 28%
€14 ਤੋਂ €795 ਤੱਕ 33%
€22 ਤੋਂ €620 ਤੱਕ 38%
€47 ਤੋਂ 43%