ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਆਮ ਵਿਧੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ID ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਰੇਸਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ।

ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਜੀ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਚਿੱਪ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਮਨਾਮਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਹਨ। ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

READ  ਇੱਕ ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ!

ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਓ

ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਹੀ ਟੂਲ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖਾਸ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਇਨਬਾਕਸ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਰਫ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਲੱਖਣ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ “+” ਜੋੜ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਰੇਸਿੰਗ ਟੂਲਸ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, iCloud ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਲੁਕਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਪਤੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਟਰੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪਨਾਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਉਪਨਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਰ ਉਪਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

READ  ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਨਤਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਵੋਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ

ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (VPN) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗੁਮਨਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ IP ਪਤੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ VPN ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਪਡੇਟ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਨਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (2FA) ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2FA ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕੋਡ) ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

READ  ਸਿਵਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ

ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।