ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵੈੱਬ 'ਤੇ

ANSSI ਦੇ 12 ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ OpenClassrooms ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਖਲਾਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ

OpenClassrooms ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਖਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫਰਾਂਸਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ OpenClassrooms ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਖਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

IS ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ

OpenClassrooms ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਖਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ IT ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ

OpenClassrooms ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਖਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ

OpenClassrooms ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਖਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੋ

OpenClassrooms ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ OpenClassrooms ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

VPN ਅਤੇ ਫਾਇਰਵਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ

OpenClassrooms ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਅਭੌਤਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ 'ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਆਪਣੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਚ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ

OpenClassrooms ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਵੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ...

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਨੁਵਾਦਕ