ਕੋਰਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਯੂਸਫ਼ ਜਲਿਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ।

ਲਿੰਕਡਿਨ ਲਰਨਿੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →