ਕੋਰਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਏ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਐਚਆਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੈਥਰੀਨ ਮੈਟਿਸ ਜ਼ੁੰਡੇਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ...

ਲਿੰਕਡਿਨ ਲਰਨਿੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪਸ ਅਤੇ ਟੈਬਸ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?