Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.
ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਪਲ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਔਕੜਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ 7 ਸੁਝਾਅ ਹਨ.

ਇਕ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੁਟੀਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ.", "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ." ਜਾਂ "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ? "ਫਿਰ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ.
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੀਅਰ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ.

ਸੰਕੇਤ # 1: ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉ

ਇਕ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ.
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘੱਟ ਤੀਬਰ ਹੋਵੇ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ.

ਸੰਕੇਤ # 2: ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ

ਇੱਕ ਹੁਨਰ 1200 ਅਤੇ 2000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡੀਆਈਐਫ (ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੋਲੇ ਇਪਲੋਈ ਰਾਹੀਂ

READ  ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ?

ਸੰਕੇਤ # 3: ਸਹੀ ਸੰਗਠਨ ਚੁਣਨਾ

ਇਹ ਵੀ ਚੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਚੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਣਨ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਸੰਕੇਤ # 4: ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ

ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਹਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਸੰਕੇਤ # 5: ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਇਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ.
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ.

ਸੰਕੇਤ # 6: ਮਾਰਕਿਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ

ਟੀਚਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਟ੍ਰ੍ਹਪਿਪਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਖਿਕਾਊ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ.

ਸੰਕੇਤ # 7: ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਘਾੜੋ

ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਛੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਹਨ.