ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਲਜ਼ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਲ: ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ. ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੰਭਾਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਿਪ ਮਾਸੋਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੰਭਾਵੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਰੀਪਟੀਲਿਅਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋਗੇ!

ਲਿੰਕਡਇਨ ਲਰਨਿੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30-ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਨਵਿਆਉਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ 30/06/2022 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ

ਮੂਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

 

READ  ਕੀਬੋਰਡ ਇਨਪੁਟ ਖੋਜੋ