ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਾouਚਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ

ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਾouਚਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਛੋਟ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 343 ਵਿਚ 2020 ਯੂਰੋ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ (ਸਾਡਾ ਲੇਖ “ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਅਤੇ ਵਾouਚਰ: 2020 ਦੀ ਛੋਟ ਛੱਤ ਦੁੱਗਣੀ” ਵੇਖੋ).

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਾਊਚਰ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, URSSAF ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2020 ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ

ਅੰਸ਼ਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ (ਲੇਖ "ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ" ਦੇਖੋ). ਪਰ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ.

DIF ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਡੀਆਈਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ...

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ