ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਸਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. "Microsoft 365 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ" ਲਿੰਕਡਇਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Microsoft 365: ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ

ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ Microsoft 365 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Microsoft 365 ਦੇ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋਗੇ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਫਿਲਨਥਰੋਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ

"Microsoft 365 ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ" ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ Microsoft Philanthropies ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਢੁਕਵੀਂ, ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓ

ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ PDF ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

READ  ਸਿਖਲਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਯਾਤਰਾ

ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ

ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ "ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ", "ਪਲਾਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ" ਅਤੇ "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਰਹੋ" ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਡਿਊਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ Microsoft 365 ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, "Microsoft 365 ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ" ਸਿਖਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗੁਆਓ।