ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫੰਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈn.

ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ:

 • ਭੋਜਨ ;
 • ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ;
 • ਕੱਪੜੇ;
 • ਪਰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ;
 • ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ.

ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ:

 • ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ;
 • ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 100% ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
 • ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਇਸ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

2022 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ:

 • ਗੈਸ ;
 • ਜੈਵਿਕ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ;
 • ਗੈਸੋਲੀਨ;
 • ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ.

ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਵਾਲੇ ਕੂਪਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ: ਰਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ।

ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ: ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। : ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ.