ਸੀਡੀਡੀ: ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਸੀਡੀਡੀ) ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ.

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ; ਮੌਸਮੀ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ; ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ. ਸਥਿਰ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ: ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਿਤ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਕ੍ਰਮ. ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕ ਨਿਯਤ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਕਲਾ. ਐਲ. 1242-2).

ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਧਾਰਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜੱਜ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ.

ਕੇਸ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਸੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ' ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ. The

ਅਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ →

READ  ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ