ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ OpenClassrooms ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਖਲਾਈ

ਕੰਮ 'ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ!

ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿੱਖੋਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪੂਰਤੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੂਲ ਸਾਈਟ → 'ਤੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

READ  ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੋ