ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ.

ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇਗਾ:

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸਲਈ ਫਾਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮੀਆ ਜਾਂ ਰਾਖਵ ਹਨ
ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਅਤੇ ਪਕੜਣਾ ਸਿੱਖੋ.
ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਵੀਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ:

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਦਤ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ.
ਇਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਿਸਦੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਜ ਸਮਝਣਾ:

ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ.
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਨਵੀਨਤਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਜ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ.

ਹਾਸੇ ਦਾ ਟੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:

ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਅਤੇ ਹਾਸਾ-ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ.

ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਓ:

ਅਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਨਾਲ! ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.
ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ.

ਜਾਣੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਭੇਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ:

ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋਤੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਜਿਉ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ