Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

 

ਦੁਆਰਾ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਲ "CCI" ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਈਮੇਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਲੇਖ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਭਾਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹਨ. “CC” ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਅਤੇ “CCI” ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਦਿੱਖ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ, ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ.

ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਦਾ ਕੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ?

ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਪੀਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਬਲ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸਟ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਉੱਪਰਲੀ ਇੱਕ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੌਇਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ "CCI" ਤੁਹਾਨੂੰ "To" ਅਤੇ "CC" ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ "CC" ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ "CCI", ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਅਦਿੱਖ" ਸ਼ਬਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ "CCI" ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

READ  ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ

CCI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ?

"CCI" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ, ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ "ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ." ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ, ਆਦਿ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, "BCC" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਲਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਪਲੇਟਰ 'ਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, "CCI" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।