ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਨਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕੈਨਵਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਟੂਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨਵਾ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

- ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੈਨਾਤ ਸਪਸ਼ਟ, ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ!

- ਸੰਪਾਦਨ, ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

- ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕੇਸ: ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ! ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ!

- ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਕਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦਗਾਰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੈਨਵਾ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ।

ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕੋ ਨਾ।

Udemy→→→ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

READ  03| ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?