Czy ojciec lub drugi rodzic dziecka powinien korzystać z tych samych praw i ochrony, co matka? Pytanie jest aktualne, ponieważ projekt ustawy o finansowaniu zabezpieczenia społecznego na 2021 r. Przewiduje wydłużenie do dwudziestu pięciu dni, w tym siedmiu obowiązkowych, czasu trwania urlopu ojcowskiego lub wychowawczego ( plus 3 dni urlopu porodowego). O ile ochrona przyznana przed narodzinami dziecka pozostaje zarezerwowana dla kobiet w ciąży, o tyle ochrona przyznana po urodzeniu jest coraz częściej dzielona z drugim rodzicem w imię zasady równości. Dotyczy to w szczególności ochrony przed zwolnieniem.

Kodeks pracy organizuje ochronę zatrudnienia dla kobiet w ciąży i młodych matek: zwolnienie w okresie urlopu macierzyńskiego jest zabronione; przez czas trwania ciąży i dziesięć tygodni po powrocie pracownika do firmy dopuści się poważnego uchybienia lub niemożności dotrzymania umowy z przyczyn niezwiązanych z ciążą i porodem (C . trav., art. L. 1225-4). Sędzia wspólnotowy wyjaśnił, że u ich podstaw leży dyrektywa

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Waluta i środki płatnicze