Świadczenie rzeczowe 2021: żywność

Udział pracodawcy w kosztach posiłków jest świadczeniem rzeczowym, które jest doliczane do wynagrodzenia pieniężnego pracownika. Świadczenie to jest w całości wliczane do podstawy składki na ubezpieczenia społeczne.

W celu ustalenia jego wysokości należy dokonać ryczałtowego oszacowania kosztu posiłku.

Świadczenie rzeczowe 2021: mieszkanie

Zapewnienie pracownikowi mieszkania stanowi świadczenie rzeczowe, jeżeli jest ono bezpłatne lub jeśli płacony czynsz pozostaje niski.

To rzeczowe świadczenie mieszkaniowe jest obliczane według stawki ryczałtowej zgodnie ze skalą obejmującą świadczenia dodatkowe: wodę, gaz, energię elektryczną, ogrzewanie, garaż.

Ocena zależy zarówno od zarobków brutto pracownika, jak i liczby pokoi w zakwaterowaniu.

Nowa skala świadczeń rzeczowych na 2021 r. Została właśnie zaktualizowana.

Świadczenia rzeczowe: dyrektorzy przedsiębiorstw

Ocena ryczałtowa może być wykorzystana do:

mniejszościowi i równorzędni menedżerowie SARL i SELARL; prezesi rady dyrektorów, dyrektorzy generalni i zastępcy dyrektorów generalnych SA i SELAFA (spółka liberalna w formie anonimowej) oraz dyrektorzy generalni i dyrektorzy…