W przypadku umów na czas nieokreślony: gdy średnia pensja z ostatnich dwunastu miesięcy jest mniejsza lub równa dwóm SMICs, wynagrodzenie pracownika zostaje utrzymane. W przeciwnym razie stanowi 90% jego wynagrodzenia w pierwszym roku i 60% po pierwszym roku, jeśli szkolenie trwa dłużej niż rok lub 1200 godzin;

w przypadku umów na czas określony: wynagrodzenie obliczane jest średnio z ostatnich czterech miesięcy, na takich samych warunkach jak w przypadku umów na czas nieokreślony;

W przypadku pracowników tymczasowych: jego wynagrodzenie jest obliczane na podstawie średniej z ostatnich 600 godzin misji wykonywanej w imieniu firmy;

Dla pracowników dorywczych: wynagrodzenie referencyjne jest naliczane w określony sposób, ale warunki utrzymania wynagrodzenia są takie same jak dla umów na czas nieokreślony.