Pod koniec jego szkolenia kończy się zawieszenie umowy pracownika. Wraca zatem do pracy na warunkach przewidzianych w jego umowie o pracę.

W tym kontekście pracownik może nadal szukać firmy rekrutacyjnej w swojej dziedzinie przekwalifikowania, jeśli podczas szkolenia nie skorzystał z pracy.