Tam, gdzie ma to zastosowanie, pracodawcy muszą również dotrzymać określonych terminów, które stanowią punkt odniesienia przy organizacji dialogu społecznego z pracownikami lub przedstawicielami związków zawodowych w kwestiach szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwie. Kierownictwo jest zatem zobowiązane do formalnej dyskusji z Komitetem Społeczno-Ekonomicznym (CSE) w ramach dwóch corocznych konsultacji na temat strategicznych kierunków przedsiębiorstwa i jego polityki społecznej *.

W przypadku braku umowy zakładowej lub branżowej kodeks pracy nie określa harmonogramu tych konsultacji, które obejmują różne tematy: zmiany zatrudnienia, kwalifikacje, wieloletni program szkoleń, praktyki zawodowe, a przede wszystkim plan rozwoju. umiejętności (PDC, dawny plan treningowy).

Uwaga: brak regularnych konsultacji na temat PDC stanowi dla pracodawcy wykroczenie utrudniające pracę, na które mogą powoływać się przedstawiciele pracowników, jednak opinia CSE ma charakter doradczy we wszystkich przypadkach.

 Ze swojej strony, na dwa dni robocze przed posiedzeniem CSE, wybrani członkowie organu mają możliwość wysłania pracodawcy pisemnego zawiadomienia z listą pytań, na które należy udzielić uzasadnionej odpowiedzi. W firmach zatrudniających co najmniej 50 pracowników pracodawca musi zapewnić przedstawicielom pracowników