Z inicjatywy rządu PLFR przewiduje teraz awaryjne uwolnienie dodatkowych 30 mln euro na sfinansowanie mechanizmu awaryjnego, mającego na celu zachowanie zatrudnienia w stowarzyszeniach.

Najmniejsze z nich rzeczywiście, bardziej niż inne, zostały osłabione przez skutki epidemii Covid-19. Ten nowy mechanizm wsparcia będzie skierowany przede wszystkim do małych stowarzyszeń, które nie były w stanie uzyskać pomocy z Funduszu Solidarności Common Law w jego tradycyjnej formie, a także stowarzyszeń działających w sferze gospodarczej.

Głównym celem tego urządzenia awaryjnego jest zapewnienie siatki bezpieczeństwa, przy jednoczesnym uniknięciu efektu deadweight. Z pomocy państwa powinno skorzystać około 5.000 stowarzyszeń.

Od pierwszego odcinka odosobnienia wiosną ubiegłego roku podmioty zrzeszające zatrudniające pracowników mogły skorzystać z Funduszu Solidarności Solidarnościowej Common Law finansowanej przez państwo. Ale zabieganie o to urządzenie przez stowarzyszenia okazało się ograniczone.

Rzeczywiście, na dzień 11 października 2020 r. Tylko 15.100 stowarzyszeń skorzystało z Funduszu Solidarności (łącznie 67,4 mln euro), spośród 160.000 120.000 stowarzyszeń pracodawców, w tym XNUMX XNUMX stowarzyszeń zatrudniających mniej niż XNUMX pracowników ...