Szkolenie w miejscu pracy formalizuje dziś zdobywanie wiedzy, zarówno technicznej, jak i behawioralnej, które dotychczas odbywało się nieformalnie.