Przede wszystkim pracodawca musi mieć jasność co do celu przewidzianego szkolenia. Takie działanie można faktycznie podjąć w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który często ma miejsce w przypadku wykonywania czynności lub funkcji regulowanych: kierowców maszyn lub niektórych pojazdów, uzyskanie lub odnowienie kwalifikacji ratownika. Firma (SST)… 

Szkolenia pozwalają również zapewnić, że umiejętności pracowników są nadal dostosowane do ich stanowisk pracy lub ich zdolności do zatrudnienia w coraz bardziej zmieniającym się kontekście zawodowym, na przykład przy rosnącym znaczeniu technologii cyfrowych. Tego podwójnego obowiązku absolutnie nie wolno lekceważyć w odniesieniu do orzecznictwa, które przypomina, decyzja po decyzji, o odpowiedzialności pracodawcy w tej sprawie (patrz artykuł dotyczący dialogu społecznego i szkoleń).

Kolejnym warunkiem jest precyzyjne określenie profilu i całkowitej liczby uczestników działań szkoleniowych, które mają być realizowane: decyzja o wysłaniu znacznej liczby pracowników na szkolenie w tym samym czasie może szybko okazać się problematyczna w przypadku dodatkowego nagła aktywność lub nagromadzenie nieplanowanych nieobecności. Oczywiście im mniejsza jest firma, tym bardziej te trudności narastają. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Osobiste konto szkoleniowe: pomoc finansowa na szkolenie cyfrowe