25 grudnia nie będzie świętem dla wszystkich. Bez uwzględnienia zawodów hotelarskich, gastronomicznych, ratowniczych lub medycznych, we Francji 9% pracujących kobiet i 2% pracujących mężczyzn zmuszony do pracy w dniu Boże Narodzenie, według ankiety * przeprowadzonej przez witrynę Qapa. Wśród ankietowanych 55% Francuzek i 36% Francuzów byłoby również gotowych do podjęcia pracy 25 grudnia, głównie ze względów finansowych.

Ale czy pracodawca może zmusić swoich pracowników do pracy w Boże Narodzenie i Nowy Rok?

Le Kodeks pracy rozpoznaje 11 dni ustawowo wolnych od pracy, w tym 25 grudnia i 1 stycznia (artykuł L3133-1). Ale z wyjątkiem 1 maja niekoniecznie działają. Jedynie Alzacja i Mozela mają wyjątkowy system, zgodnie z którym dni świąteczne są wolne od pracy (o ile nie określono inaczej) (artykuł L3134-13 Kodeksu pracy).

Sprawdź układ zbiorowy

Gdzie indziej pracodawca może zatem zgodnie z prawem zwrócić się do swoich pracowników o przybycie do pracy 25 grudnia i 1 stycznia, jeśli przestrzega postanowień umowy. W razie gdyby…

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Zawody QHSE widziane przez Albana Ossarta, konsultanta i trenera w IFOCOP