Czy muszę wypłacić odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy pracownikowi CDD, którego stosunki umowne trwają po podpisaniu CDI? A jeśli to trybunał pracy nakazał przeklasyfikowanie CDD na CDI?

CDD: premia za niepewność

Pracownik na umowie na czas określony (CDD) korzysta, gdy umowa dobiega końca, z odszkodowania za wygaśnięcie kontraktu, bardziej znanego jako „prekariousness odszkodowanie”. Ma to na celu zrekompensowanie niepewności sytuacji (Kodeks pracy, art. L. 1243-8).

Stanowi to 10% całkowitego wynagrodzenia brutto zapłaconego w trakcie trwania umowy. Odsetek ten może zostać ograniczony do 6% na mocy postanowienia umownego w zamian, w szczególności za uprzywilejowany dostęp do szkolenia zawodowego. Wypłacana jest na koniec umowy wraz z ostatnią pensją.

Zgodnie z art. L.1243-8 Kodeksu pracy, odszkodowanie z tytułu utraty wartości, które rekompensuje pracownikowi sytuację, w której znalazł się z powodu umowy na czas określony, nie przysługuje, gdy stosunek umowny jest kontynuowany na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Tak więc, jeśli umowa na czas określony jest kontynuowana natychmiast w

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Praca we Francji A2-B1