Istnieją dwa rodzaje częściowej aktywności z różnymi poziomami wsparcia szkolenia:

Aktywność częściowa (PA): Wsparcie FNE opiera się na 70% kosztów edukacji (a nie w 100%, jak miało to miejsce do 31). Częściowa aktywność długoterminowa (APLD): wsparcie FNE opiera się na 10% kosztów edukacyjnych z pułapem ustalonym na średnio 2020 euro na pracownika na rok (tj. 80 euro przy zastosowaniu 6000%) .

W obu przypadkach koszty dodatkowe, takie jak zakwaterowanie, wyżywienie i koszty transportu, mogą być pokryte ryczałtem w wysokości 2,00 euro bez podatku (2,40 euro z podatkiem) za każdą godzinę szkolenia stacjonarnego, poświadczonego certyfikatem realizacji bez innej formy uzasadnienia (koszty te należy wskazać przy żądaniu zapłaty).
Koszty wynagrodzeń już sfinansowane w ramach działania częściowego są zawsze wyłączone.

NOUVEAU : Od 1 listopada, w przypadku każdego szkolenia rozpoczynającego się przed marcem 2021 r., Uniformation pokryje pozostałą część uiszczaną przez pracodawcę.

Wsparcie obejmuje tylko okresy szkolenia ukończone w czasie trwania częściowej aktywności.

W razie gdyby…