France Relance oferuje zainteresowanym służbom publicznym wyjątkową możliwość skorzystania z oceny ich poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego w oparciu o metodę dostosowaną do ich potrzeb i zagrożenia cybernetycznego, z jakim mają do czynienia. Na tej podstawie beneficjenci zbudują plan bezpieczeństwa przy wsparciu dostawców usług terenowych w celu znacznego wzmocnienia ich cyberbezpieczeństwa.

Zgodnie z wytycznymi Prezydenta RP z dnia 18 lutego 2021 r. do chwili obecnej wnioski o integrację tych spersonalizowanych kursów otrzymało ponad 500 podmiotów na terenie całego kraju. Rzeczywiście, te usługi publiczne są szczególnie narażone na ransomware, a zasoby, które mogą przeznaczyć na cyberbezpieczeństwo, są często bardzo niskie.

France Relance i kursy z zakresu cyberbezpieczeństwa umożliwiają zatem zainicjowanie cnotliwego podejścia, które umożliwia aktualizowanie i rejestrowanie tych działań z biegiem czasu.

Zainteresowany? Jeszcze nie jest za późno na aplikowanie!

Nie powinieneś czekać, aż staniesz się ofiarą cyberataku, aby przeprowadzić działania mające na celu ocenę i wzmocnienie systemów informatycznych. Zagrożenia cybernetyczne dotyczą wszystkich organizacji publicznych, które potencjalnie