Ochrona prywatności w Europie: RODO, model dla całego świata

Europa jest często postrzegana jako punkt odniesienia dla Ochrona życia prywatnego dzięki Ogólnemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie w 2018 r. RODO ma na celu ochronę danych osobowych obywateli Europy oraz pociągnięcie do odpowiedzialności firm, które je gromadzą i przetwarzają. Do głównych przepisów RODO należą prawo do bycia zapomnianym, świadoma zgoda i przenośność danych.

RODO ma ogromny wpływ na firmy na całym świecie, ponieważ dotyczy każdej firmy, która przetwarza dane osobowe obywateli Europy, niezależnie od tego, czy ma siedzibę w Europie, czy poza nią. Firmy, które nie zastosują się do przepisów RODO, mogą zostać ukarane wysokimi grzywnami, sięgającymi nawet 4% ich światowego rocznego obrotu.

Sukces RODO skłonił wiele krajów do rozważenia podobnych przepisów w celu ochrony prywatności ich obywateli. Należy jednak zauważyć, że przepisy dotyczące prywatności różnią się znacznie w poszczególnych krajach, a zrozumienie tych różnic ma kluczowe znaczenie dla poruszania się po globalnym krajobrazie danych osobowych.

Stany Zjednoczone i fragmentacja przepisów dotyczących prywatności

W przeciwieństwie do Europy, Stany Zjednoczone nie mają jednego federalnego prawa dotyczącego prywatności. Zamiast tego przepisy dotyczące prywatności są fragmentaryczne, z różnymi przepisami federalnymi i stanowymi. Może to sprawić, że poruszanie się po amerykańskim krajobrazie prawnym będzie skomplikowane dla firm i osób prywatnych.

Na szczeblu federalnym ochronę prywatności reguluje kilka przepisów branżowych, np HIPAA o zachowanie poufności informacji medycznych i ustawa FERPA dla danych ucznia. Jednak przepisy te nie obejmują wszystkich aspektów prywatności i pozostawiają wiele sektorów bez regulacji federalnych.

W tym miejscu pojawiają się stanowe przepisy dotyczące prywatności. Niektóre stany, takie jak Kalifornia, mają surowe przepisy dotyczące prywatności. Kalifornijskie prawo ochrony prywatności konsumentów (CCPA) jest jednym z najsurowszych praw w Stanach Zjednoczonych i często porównywany jest do europejskiego RODO. CCPA przyznaje mieszkańcom Kalifornii prawa podobne do RODO, takie jak prawo do informacji, jakie dane są gromadzone oraz prawo do żądania usunięcia ich danych.

Jednak sytuacja w Stanach Zjednoczonych pozostaje złożona, ponieważ każdy stan może przyjąć własne przepisy dotyczące prywatności. Oznacza to, że firmy działające w Stanach Zjednoczonych muszą przestrzegać mozaiki przepisów, które różnią się w zależności od stanu.

Azja i kontrastujące podejście do prywatności

W Azji przepisy dotyczące prywatności również różnią się znacznie w poszczególnych krajach, odzwierciedlając różne podejścia kulturowe i polityczne. Oto kilka przykładów podejścia do prywatności w różnych regionach Azji.

Japonia przyjęła proaktywne podejście do ochrony prywatności, wdrażając ustawę o ochronie danych osobowych (APLIKACJA) w 2003 r. APPI został zmieniony w 2017 r. w celu wzmocnienia ochrony danych i dalszego dostosowania Japonii do europejskiego RODO. Prawo japońskie wymaga, aby firmy uzyskiwały zgodę osób fizycznych przed gromadzeniem i przetwarzaniem ich danych osobowych oraz ustanawia mechanizmy rozliczalności firm przetwarzających takie dane.

W Chinach do prywatności podchodzi się inaczej ze względu na kontekst polityczny i ważną rolę, jaką odgrywa nadzór rządowy. Chociaż Chiny niedawno uchwaliły nową ustawę o ochronie danych osobowych, która pod pewnymi względami przypomina RODO, dopiero okaże się, jak to prawo będzie stosowane w praktyce. W Chinach obowiązują również surowe przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa i transgranicznego przesyłania danych, które mogą wpływać na sposób działania zagranicznych firm w tym kraju.

W Indiach ochrona prywatności jest dynamicznie rozwijającym się tematem, wraz z propozycją nowej ustawy o ochronie danych osobowych w 2019 r. Ustawa ta jest inspirowana RODO i ma na celu ustanowienie ram ochrony danych osobowych w Indiach. Jednak ustawa jeszcze nie została uchwalona i okaże się, jakie będą konsekwencje dla firm i osób prywatnych w Indiach.

Ogólnie rzecz biorąc, kluczowe znaczenie dla firm i osób fizycznych ma zrozumienie różnic w ochronie prywatności w różnych krajach i odpowiednie dostosowanie się. Będąc na bieżąco z obowiązującymi przepisami i regulacjami, firmy mogą mieć pewność, że spełniają wymagania dotyczące prywatności i minimalizują ryzyko dla swoich użytkowników i biznesu.