Twój młody pracownik w wieku poniżej 18 lat zajmuje określone stanowisko w firmie.

Posiada umowę o pracę na czas nieokreślony. Nie ma doświadczenia zawodowego w Twojej branży.

I nie jest stażystą ani praktykantem.

Tak, w przypadku braku korzystniejszych postanowień umownych, jego wynagrodzenie może być niższe od płacy minimalnej. Ale uwaga, to jest bardzo ujęte w kodeksie pracy.

Możesz praktykować następujące odliczenia od płacy minimalnej:

do 17 lat: 20%; od 17 do 18 lat: 10%.

Płaca minimalna 2021 na dzień 1 stycznia wynosi 10,25 euro brutto za godzinę, czyli minimalne wynagrodzenie w wysokości:

8,20 euro dla młodzieży poniżej 17 lat; 9,23 euro dla młodych ludzi w wieku od 17 do 18 lat.

Zasiłek przestaje przysługiwać, gdy młodocianego ma co najmniej 6 miesięcy praktyki zawodowej w branży, do której należy (Kodeks pracy, art. D. 3231-3).

Aby poznać różne kwoty płacy minimalnej w 2021 r., Mające zastosowanie do pracowników poniżej 18 roku życia, praktykantów i innych pracowników, Editions Tissot oferuje specjalnie dedykowany plik:

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  [POWRÓT DO SZKOŁY] - Już teraz przygotuj się na powrót do pracy!