Płatny urlop: przysługujący

Zasadniczo urlop płatny należy wykorzystywać co roku. Bardziej niż prawo, pracownik ma obowiązek odpocząć od swojej pracy.

Pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 2,5 dnia roboczego w miesiącu pracy, czyli 30 dni roboczych (5 tygodni) za cały rok pracy.

Okres rozliczeniowy dla uzyskania urlopu jest ustalany w umowie zakładowej, aw przypadku jego braku - w układzie zbiorowym.

W przypadku braku jakichkolwiek postanowień umownych, okres nabywania uprawnień jest planowany od 1 czerwca poprzedniego roku do 31 maja bieżącego roku. Ten okres jest inny, gdy firma jest powiązana z funduszem płatnych wakacji, na przykład w branży budowlanej. W tym przypadku jest to 1 kwietnia.

Płatny urlop: ustaw wykorzystany okres

Płatne urlopy są wykorzystywane w okresie obejmującym okres od 1 maja do 31 października. Przepis ten ma charakter porządku publicznego.

Pracodawca musi przejąć inicjatywę dotyczącą urlopu, a także kolejność wyjazdów w swojej firmie.

Okres urlopu można ustalić w umowie zakładowej lub w przypadku jej braku, w układzie zbiorowym pracy.

Takistnieje możliwość negocjacji okresu wiązania