Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Profesjonalne utrzymanie: rozmowa kwalifikacyjna co dwa lata i konserwacja „zapasów” co 6 lat

Zasadniczo co 2 lata musisz przyjmować swoich pracowników (bez względu na to, czy są na CDI, CDD, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin) w ramach profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej. Częstotliwość ta jest oceniana od chwili obecnej co dwa lata.

Ta półroczna rozmowa dotyczy pracownika i jego kariery zawodowej. Pozwala lepiej wspierać ich w perspektywach rozwoju zawodowego (zmiana stanowiska, awans itp.) Oraz identyfikować potrzeby szkoleniowe.

Profesjonalna rozmowa jest również oferowana pracownikom, którzy powracają do pracy po określonych nieobecnościach: urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym (pełnym lub częściowym), urlopie opiekuńczym, urlopie adopcyjnym, urlopie naukowym, okres bezpiecznej mobilności dobrowolnej, czas wolny długa choroba lub koniec mandatu związkowego.

Rozmowa ta po 6 latach obecności pozwala podsumować karierę zawodową pracownika.

Umowa firmowa lub w przypadku jej braku umowa branżowa może określać inną częstotliwość rozmowy zawodowej, a także inne metody oceny przebiegu kariery zawodowej.

Profesjonalna rozmowa kwalifikacyjna: dozwolone jest odroczenie

Dla pracowników pracujących w ich firmie przed ...

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Status pracownika niepełnosprawnego: jakie są korzyści?