Zwolnienie lekarskie: zawieszenie umowy o pracę

Zwolnienie lekarskie powoduje zawieszenie umowy o pracę. Pracownik nie świadczy już swojej pracy. Jeśli spełnia warunki do uzyskania uprawnienia, podstawowa kasa chorych wypłaca dzienne świadczenia z ubezpieczenia społecznego (IJSS). Możesz być również zobowiązany do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia:

albo przy zastosowaniu Kodeksu pracy (art. L. 1226-1); albo na podstawie umowy zbiorowej.

Nieobecność spowodowana chorobą ma zatem wpływ na ustalenie odcinka wynagrodzenia, w szczególności na to, czy praktykujesz utrzymywanie wynagrodzenia.

Nawet w przypadku zawieszenia umowy o pracę pracownika przebywającego na zwolnieniu chorobowym, ten ostatni musi przestrzegać zobowiązań wynikających z umowy o pracę. Dla niego oznacza to przestrzeganie obowiązku lojalności.

Zwolnienie lekarskie i poszanowanie obowiązku lojalności

Pracownik na urlopie nie może szkodzić swojemu pracodawcy. W związku z tym, jeśli pracownik nie wypełni obowiązków wynikających z wykonywania w dobrej wierze jego umowy o pracę, prawdopodobnie…