Dokumentacja medyczna medycyny pracy: tajemnica lekarska

Lekarz medycyny pracy w czasie wizyty informacyjno-prewencyjnej sporządza kartę medyczną pracownika (Kodeks Pracy, art. R. 4624-12).

Wizytę tę może również przeprowadzić pracownik lekarza, stażysta medycyny pracy lub pielęgniarka (Kodeks pracy, art. L. 4624-1).

Ta dokumentacja medyczna medycyny pracy odtwarza informacje dotyczące stanu zdrowia pracownika po narażeniu, na jakie był narażony. Zawiera również opinie i propozycje lekarza medycyny pracy, takie jak np. Zalecenia dotyczące zmiany pracy ze względu na stan zdrowia pracownika.

W ramach ciągłości opieki akta te mogą zostać przekazane innemu lekarzowi medycyny pracy, chyba że pracownik odmówi (Kodeks pracy, art. L. 4624-8).

Teczka jest przechowywana zgodnie z tajemnicą lekarską. W ten sposób zapewniona jest poufność wszystkich danych.

Nie, nie jesteś upoważniony do zażądania dokumentacji medycznej swoich pracowników, bez względu na podany powód.

Powinieneś wiedzieć, że pracownik ma możliwość przekazania swoich akt do ...

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  5 kluczowych czynników sukcesu w nauce języków