Zasoby te będą zatem skierowane do osób zajmujących się turystyką zrzeszającą i rodzinną, których powołaniem jest promowanie integracji słabszych grup ludności i ich dostępu do wakacji, a także utrzymanie aktywności na obszarach szczególnie wiejskich.

Według Ministerstwa Gospodarki fundusz TSI „rozszerzy swoje interwencje poprzez inwestycje kapitałowe w spółki stowarzyszone, z definicji bez udziałowców. Może interweniować w finansowanie infrastruktury nieruchomości oraz, w indywidualnych przypadkach, wspierać inwestycje w eksploatacji ”.

Dla rekordu kwalifikować się do funduszu TSI, operatorzy nie mogą mieć wystarczającego kapitału własnego, aby przekonać banki partnerskie do udzielenia dodatkowych pożyczek. Muszą również zgodzić się na zaangażowanie się w ustalenia organizujące rozróżnienie między własnością nieruchomości a eksploatacją.

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  7 stycznia 2021 Szkolenie w miejscu pracy: dźwignia do aktywacji