Gdy organy podatkowe nie podają stawki w ramach podatku u źródła, w przypadku niektórych pracowników należy zastosować stawkę neutralną. Ta stawka, którą określasz samodzielnie, jest ustalana przy użyciu domyślnych siatek stawek. Sieci te są wyceniane przez ustawę finansową z 2021 r.

Podatek u źródła: stawka potrącenia

W ramach podatku u źródła urzędy skarbowe podają stawkę potrącenia dla każdego pracownika.

Istnieje kilka sposobów określenia tej stawki opłaty:

  • stawkę lub stawkę zwyczajową obliczoną dla podatnika na gospodarstwo domowe na podstawie ostatnich deklaracji podatkowych pracownika;
  • indywidualna stawka, która jest dostępna dla par pozostających w związku małżeńskim lub powiązanych przez PACS. Stawka ta jest ustalana dla każdego małżonka na podstawie jego dochodów osobistych. Wspólny dochód gospodarstwa domowego podatkowego nadal podlega stawce podatku gospodarstwa domowego ...

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  W poszukiwaniu definicji siły nabywczej