Premia za staż 2021: jego wysokość

Jeżeli czas trwania stażu w tej samej firmie przekracza dwa kolejne miesiące lub w tym samym roku szkolnym lub uniwersyteckim trwa to dwa kolejne miesiące lub nie, stażysta otrzymuje dodatek, którego wysokość określa umowa oddziału lub rozszerzona umowa zawodowa (C. edukacja., art. L. 124-6).

W przypadku braku obowiązującej umowy wysokość premii wynosi 15% górnego limitu godzinowego Zabezpieczenie społeczne.

L 'dodatek staż jest płatny miesięcznie i jest należny od pierwszego dnia pierwszego miesiąca etap.

Aby określić premię za staż w 2021 r., Konieczne będzie zatem przyjrzenie się godzinowemu pułapowi ubezpieczenia społecznego w 2021 r.

Ze względu na kryzys zdrowotny różne wartości pułapu ubezpieczeń społecznych na rok 2021 nie uległy zmianie. Więcej informacji na temat tych przyczyn można znaleźć w artykule: Pułap zabezpieczenia społecznego na 2021 r

Górna stawka godzinowa dla zabezpieczenia społecznego pozostaje ustalona na 26 euro na rok 2021. W związku z tym minimalna premia za godzinę stażu pozostaje na poziomie 3,90 euro w 2021 roku.

To tylko minimalna kwota

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  05| Jakie są warunki wsparcia dla profesjonalnych projektów przejścia?