Dylemat darmowego internetu

Duże firmy technologiczne wykorzystują darmowy internet do zbierania danych osobowych użytkowników i zarabiania na nich. Jaskrawym przykładem jest Google, które wykorzystuje wyszukiwanie online do śledzenia użytkowników i dostarczania ukierunkowanych reklam. Użytkownicy są coraz bardziej zaniepokojeni naruszeniem ich prywatności w Internecie, zwłaszcza w sprawach bardzo osobistych. Reklama online, gromadzenie danych i dominacja głównych bezpłatnych usług utrudniają użytkownikom ochronę prywatności w Internecie. Firmy muszą zatem ewoluować w swoim podejściu do prywatności, jeśli chcą pozostać konkurencyjne.

Świadomość konsumencka

Konsumenci są coraz bardziej świadomi wartości swoich danych osobowych i prawa do prywatności w Internecie. Wyspecjalizowane firmy oferują niedrogie narzędzia do ochrony prywatności użytkowników, takie jak VPN, menedżery haseł i prywatne przeglądarki. Młodsze pokolenia są szczególnie świadome potrzeby narzędzi do ochrony prywatności online. Firmy technologiczne również zwróciły uwagę na ten rosnący niepokój i coraz częściej promują prywatność jako punkt sprzedaży. Jednak prywatność powinna być integralną częścią projektu produktu, a nie podstawą generowania przychodów z reklam.

Oczekiwania użytkowników na przyszłość

Firmy muszą tworzyć środowiska zorientowane na prywatność, aby zapewnić użytkowników, że ich dane są bezpieczne. Prywatność musi być wbudowana w projekt produktu, aby był skuteczny. Użytkownicy muszą być również w przejrzysty sposób informowani o tym, w jaki sposób ich dane są gromadzone i wykorzystywane. Rządy na całym świecie wprowadzają surowsze przepisy dla dużych firm technologicznych, zwiększając presję konsumentów na bardziej rygorystyczne rozwiązania w zakresie prywatności.

Aktywność Google: funkcja przejrzystości zapewniająca prywatność użytkowników

Google Activity to narzędzie oferowane przez Google, które umożliwia użytkownikom przeglądanie i kontrolować gromadzone dane o ich działaniach w Internecie. W szczególności pozwala zobaczyć odwiedzane strony internetowe, używane aplikacje, przeprowadzone wyszukiwania, obejrzane filmy itp. Użytkownicy mogą również usunąć niektóre z tych danych lub wyłączyć gromadzenie dla określonych rodzajów działań. Ta funkcja jest przykładem rosnącej świadomości znaczenia prywatności i potrzeby oferowania przez firmy technologiczne rozwiązań dających użytkownikom większą kontrolę nad ich danymi.

ZOBACZ  24 lipca 2020 r. Plan naprawy turystycznej: co jest planowane Francja, będąca wiodącym kierunkiem turystycznym na świecie, jest poważnie dotknięta skutkami pandemii Covid-19 w całych sektorach swojej gospodarki. Rząd opracował „plan stymulacyjny”.