Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Czy Twój lekarz medycyny pracy właśnie wydał orzeczenie o niezdolności do pracy? Jakie są konsekwencje tej opinii dla Twojej obecnej pracy? W zależności od Twojego stanu zdrowia możesz otrzymać nowe stanowisko w firmie.

Czym jest zawiadomienie o niezdolności do pracy?

Zawiadomienie o niezdolności do pracy jest wydawane przez lekarza medycyny pracy, gdy stan zdrowia jest niezgodny z miejscem pracy i nie są możliwe żadne środki w celu dostosowania lub dostosowania stanowiska pracy. Ma formę pisemnego dokumentu. Zawiera informacje na temat Twojego stanu zdrowia, warunków pracy w firmie oraz wskazania na możliwe ponowna klasyfikacja.

Jakie są konsekwencje orzeczenia o niezdolności do pracy?

Gdy Twój stan zdrowia jest nie do pogodzenia z Twoim stanowiskiem pracy i nie ma możliwości dostosowania lub adaptacji Twojego stanowiska pracy, pracodawca ma obowiązek zaoferować Ci ponowna klasyfikacja na inne stanowisko w firmie. Jeżeli reklasyfikacja jest niemożliwa lub jeśli odmówisz, może wszcząć procedurę zwolnienia z powodu niezdolności do pracy. Dowiedz się więcej o różnicy między niezdolnością, niezdolnością i inwalidztwem.

Kto może otrzymać zawiadomienie o niezdolności do pracy?

Pracownik, którego stan

ZOBACZ  4| Kto może zainicjować wizytę przed odzyskiwaniem?